CÔNG TY TNHH SXTM IN BAO BÌ GIẤY MAI PHÁT

Địa chỉ: 394/6 Đào Trí, Khu Phố 2, P.Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM

Điện Thoại: (08) 3873 1998 - (08) 3773 0171 - (08) 3873 1978

Fax: (08) 3873 1979

Email: baobimaiphat@gmail.com

Website: baobimaiphat.com

 

Liên hệ - CÔNG TY TNHH SXTM IN BAO BÌ GIẤY MAI PHÁT

Liên hệ - CÔNG TY TNHH SXTM IN BAO BÌ GIẤY MAI PHÁT

Liên hệ - CÔNG TY TNHH SXTM IN BAO BÌ GIẤY MAI PHÁT

Liên hệ - CÔNG TY TNHH SXTM IN BAO BÌ GIẤY MAI PHÁT

Liên hệ - CÔNG TY TNHH SXTM IN BAO BÌ GIẤY MAI PHÁT
Liên hệ - CÔNG TY TNHH SXTM IN BAO BÌ GIẤY MAI PHÁT
lên đầu trang